CATWALK HUNDER I DERES NYE OMGIVELSER

"Pepper" Catwalk Fairplay i farta!!! Dette blinkskuddet er tatt av "broren" Isak Holmseth Iversen, 12 år gammel